Hornborgaseminariet 3 mars 2019

Visst är det ännu länge kvar, men boka in dagen i almanackan redan nu!

tranor

Välkommen till ett traditionsenligt Hornborgaseminarium med presentation av resultaten från 2018 års projekt runt sjön samt ett inbjudet föredrag.

Datum: söndagen den 3 mars
Tid: 10.00 – c:a 15.00
Plats: Filmsalen vid Café Doppingen, Fågeludden
Inbjuden föredragshållare: Johan Månsson vid Viltskadecenter, SLU, håller föredrag på temat ”Gäss, svanar och tranor – hur hantera de ökande intressekonflikterna?”
 
Vi bjuder på enklare lunch och behöver därför veta hur många som kommer!
Anmälan är obligatorisk och görs till Lotta Berg på e-post lottacberg(at)yahoo.com senast den 25 februari.
Mer information kommer att finnas senare här på fältstationens hemsida, https://hornborgasjonsfaltstation.wordpress.com/, och via vår Facebooksida.