Midvinterinventeringen

DSCN0275fb

Förra helgen genomfördes den sedvanliga midvinterinventeringen av sjöfågel i Hornborgasjön. Detta är dock inget som bara gjordes i Hornborgasjön, utan denna inventering är en del av en nationell aktivitet med inventeringar längs landets kuster och sjöar i hela landet. Mer om detta kan man läsa på http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/andinv/andinv1.htm. Denna nationella inventering ingår i sin tur i ett internationellt initiativ för sjöfågelinventering som pågått i många år, se https://www.wetlands.org/our-approach/healthy-wetland-nature/international-waterbird-census/. Vad gäller Hornborgasjön så varierar resultaten från denna januariinventering kraftigt mellan åren, främst beroende på isläget i sjön före och under inventeringstillfället ifråga. I år låg isen, och i praktiken fanns därför fågel i sjön i några större antal endast vid Utloppet, Bjurumskanalen, Härlingstorpskanalen och Hornborgaån i anslutning till sjön. Totalt rapporterades drygt 400 gräsänder, 100 kanadagäss, 6 grågäss, 15 sångsvanar och 9 knölsvanar, 12 knipor, 6 storskrakar och någon enstaka sothöna, vigg och gråhäger. Därtill en del gråtrut och fiskmås. (Bilden visar – tro’t eller ej – en storskrake och ett gräsandspar i Bjurumskanalen.)
Publicerat i Okategoriserade

Högt vattenstånd i sjön

DSCN9932fb

Så slog kylan till, och isen la sig åter på sjön. En del öppna vakar finns dock, framför allt sydväst om Almeö, och där finns knölsvanar, sångsvanar, knipor, storskrakar och framför allt hundratals gräsänder. Ovanpå isen vilar därtill många hundra kanadagäss och även några grågäss och åtminstone två bläsgäss. Havsörnarna dras dit, och sågs idag sitta på isen vid vakarna. Öppet vatten finns även vid Hornborgaåns mynning och vid Utloppet, och någon skridskois är det inte tal om än. Vattenståndet är så högt att Hornborgaån når upp till underkanten på Järnbron. För den som vill promenera ut till Almeö rekommenderas ordentligt täta och varma höga stövlar, eftersom vägen på vissa ställen ligger en-två decimeter under vatten, och isen bitvis bär men bitvis brister. Bilden visar vägen mot Almeö, från S-kurvan och utåt. Jo, det simmar fisk (!) tvärs över vägen, under isen…
Publicerat i Okategoriserade

Inbjudan till Hornborgaseminarium

DSCN9264fb

Välkomna till Hornborgaseminariet

Plats: Filmsalen, Café ”Doppingen”, Fågeludden, Broddetorp

Tid: Söndagen den 25 februari 2018, kl 10-15 (kaffe serveras från kl 9.30)

Inbjudet föredrag: ”Fladdermöss vid Hornborgasjön” med Petter Bohman

Anmälan: görs via e-post till ake.p.abrahamsson@telia.com senast den 18 februari.

Söndagen den 25 februari är det dags för 2018 års upplaga av det sedvanliga Hornborgaseminariet. Detta är alltså det seminarium där många av dem som är engagerade i Hornborgasjöns fältstation berättar om årets som gått och redovisar resultaten från ett antal av de projekt som bedrivits under året som gått. Dessutom har vi ett inbjudet föredrag, och denna gång är det Petter Bohman, biolog bosatt vid sjön, som kommer att berätta om de fladdermöss som håller till i närheten av Hornborgasjön. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat, så ”först till kvarn” gäller. Man MÅSTE således absolut anmäla i förväg! Görs via e-post till ake.p.abrahamsson@telia.com absolut senast den 18 februari.

Publicerat i Okategoriserade

Utländskt återfynd

DSCN5325fb

Igår fick vi besked om ett nytt återfynd, vilket alltid är trevligt. Denna gång gällde det en ung rörsångare som ringmärktes vid Järnbron, Hornborgasjön, i början av augusti i somras, och som kontrollerades av ringmärkare i Brabant, Belgien, 13 dagar senare. Då hade fågeln flugit 97,8 mil åt sydväst.

 

Publicerat i Okategoriserade

Gott slut!

DSCN9157fbDags för en liten sammanfattning av fågelåret vid Hornborgasjön 2017: det sågs inte mindre än 221 fågelarter vid sjön under året, vilket gör att sjön som fågellokal placerar sig på en hedrande sjundeplats bland landets fågellokaler, efter välkända kustlokaler som Ölands södra udde och Ottenby, Falsterbonäset, Björns skärgård, Ölands norra udde och Getterön. Inte illa! Bland de mindre vanliga arterna kan nämnas bändelkorsnäbb, stäpphök, svart respektive vit stork, vitvingad tärna, citronärla, svarthakad buskskvätta, rödhuvad dykand och amerikansk kricka. Den skådare, Edvin K, som såg flest arter vid sjön under året fick ihop 213 stycken; det lär vara ett svårslaget rekord! Bara att gratulera. Och så hoppas vi på ett minst lika bra fågelår 2018! (Bilden visar ett gråhakedoppingspar med unge vid Fågeludden, maj 2017.)

Publicerat i Okategoriserade

Vart tog örnhelgerna vägen?

Havsörnar KOHNormalt anordnar ju Falbygdens Fågelklubb så kallade ”Örnhelger” vid Hornborgasjön, med start i januari, då besökare kan sitta inne i värmen vid besökscentrum Trandansen, spana efter örn under sakkunnig ledning, köpa fika, fylla på fågelholksbeståndet och ha det allmänt trevligt. Dock kommer dessa örnhelger att helt ställas in denna vinter Detta beror på att det pågår omfattande ombyggnationer vid besökscentrum vid Trandansen, vilket innebär att det inte finns någon möjligheten att använda byggnaden där nu under vintern. Däremot kommer man, i den mån vi får tag på lämpligt slakt- eller jaktavfall, likväl att lägga ut örnfoder vid den vanliga utfodringsplatsen. Det går naturligtvis lika bra som vanligt att ställa sig utomhus vid Trandansen och spana efter örn med hjälp av medhavd tubkikare även denna vinter. Kanske får ni se några yngre havsörnar sitta ute i riset och spegla sig i den blanka isen… Och så hoppas vi kunna återinföra örnhelgerna med inomhusöppet igen till nästkommande vintersäsong! (Foto: Kent-Ove Hvass)

Publicerat i Okategoriserade

Julhälsning

Julkort fstn 2017Vi på fältstationen vill nu passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Den nyss ringmärkta domherren får hjälpa oss att förmedla detta till alla som följer våra vedermödor här via hemsidan.

Publicerat i Okategoriserade