Underhållsarbete

DSCN6899fb

Så här i juni kör vi inte så mycket ringmärkning, men om ett par veckor drar ”höstmärkningen” igång. Då gäller det att märkplatserna är i gott skick. Nu i sommar behöver vi byta en del plankor och fixa till lite smått och gott, men också hålla undan vegetationen. Det är ju väldigt torrt i markerna rent generellt, men just vår märkplats ligger i ett surhål där det växer så det knakar, oavsett väderlek. Idag har det trimmats och klippts grenar, som synes!
Publicerat i Okategoriserade

Skrattmåsmärkning

DSCN5707fbHäromdagen ringmärktes ett 60-tal skrattmåsungar vid sjön. Hornborgasjön är en av de viktigaste häckningslokalerna för skrattmåsar i landet, och eftersom antalet skrattmåsar i Sverige generellt nu minskat under en längre tid så vill vi bidra till ökad kunskap om artens vanor och därigenom tänkbara orsaker till minskningen. Ringmärkningen kan här tillföra värdefull kunskap. Antalet häckande par vid sjön beräknas vara ungefär 5000.

Publicerat i Okategoriserade

Inventeringstider

DSCN5652fbIdag har några av fältstationens medlemmar inventerat fisktärnehäckningar i sjön. Detta sker delvis från land, och delvis från kanot. För detta har vi givetvis tillstånd från länsstyrelsen – i övrigt gäller ju beträdnadsförbud på strandängar och vad gäller båt- och kantorfärder på sjön fram till mitten av juli. När man lägger i kanoten vid Bjurums kyrka och paddlar ut genom Bjurumskanalen mot sjön, för att hitta tärnkolonier i sjöns södra delar, möts man så här års av ett stort antal ruggande grågäss. Dessa har inte häckat vid sjön i någon större omfattning, utan kommer från andra delar av landet och även från Östeuropa för att rugga, dvs byta fjädrar, vid Hornborgasjön och andra lämpliga grunda slättsjöar. Man får paddla lugnt och försiktigt, så hinner de simma undan. De blir nämligen flygoförmögna under ruggningen. (I förgrunden ses en kanadagås med ungar, men gässen bakom är alltså grågäss). Vad gäller fisktärnorna så finns det en ordentlig koloni mellan Hångers udde och Almeö, men den största kolonin återfinns i år på flytöar utanför Utloppet.

Publicerat i Okategoriserade

Strandängar

DSCN5104fb

Nu är det dags för andra omgången Natura2000-inventeringar på sjöns strandängar. Har syns en typisk art: en sånglärka.
Publicerat i Okategoriserade

Skrattmåsungar

DSCN4712fb

Nu har många av ungarna kläckts i skrattmåskolonin i lagunen vid Fågeludden, på de konstgjorda – och mycket populära – häckningsöarna.
Publicerat i Okategoriserade

Vadare

DSCN4340fb Trandansen-Vadboden så här års. Inte särskilt många tranor, men en del grågäss och letar man noga kan man hitta rastande vadare… Idag sågs ett riktigt bra vadarsträck över Hornborgasjön, med kustsnäppor, större strandpipare, myrspov, kustpipare och kärrsnäppor. Tydligen liknande fenomen på många håll i landet under dagen.

Publicerat i Okategoriserade

Inventeringstider

DSCN4265fb

Inventeringstider! Nu mellan den 15 maj och den 15 juni sker Natura2000-inventeringar på strandängarna runt sjön. För detta har fältstationen tillstånd från länsstyrelsen, vilket är självklart eftersom länsstyrelsen är uppdragsgivare för dessa inventeringar. De utvalda strandängarna inventeras två gånger under perioden, och vi som inventerar är då iklädda reflexvästar för att vara tydliga med att det är just inventering som pågår, så att inte andra besökare lockas ut på maderna, vilket skulle kunna vara negativt för häckande fåglar. Inventeringarna genomförs vanligen tidigt på morgonen, och vistelsen görs så kort som möjligt.
Publicerat i Okategoriserade