Dagens ringmärkningsrapport

DSCN2710fbDagens ringmärkning vid Järnbron visade tydligt att sångarna nu har dragit vidare söderut, men visst finns det fortfarande fågel i området! Totalantalet nymärkningar slutade på 67 individer av 11 arter, därtill 9 kontroller, och då fick vi med en art till. Så här ser listan över nymärkningar ut: gransångare 1, gärdsmyg 1, ängspiplärka 19, rödhake 2, sävsparv 7, blåmes 24, talltita 4, talgoxe 4, grönfink 3, koltrast 1, enkelbeckasin 1. Den art som tillkom som kontroll var en törnskata, vilket är anmärkningsvärt sent på säsongen. Arten på bilden, talltitan, är i mångt och mycket en barrskogsfågel, men just i år är det flera fågelstationer som rapporterat goda siffror av arten, så de tycks vara i rörelse nu. Vi fångade inte mindre än 4 stycken idag, och hade vi haft näten uppe en stund till så hade vi nog fångat fler…

 

Publicerat i Okategoriserade

Tranräkningarna avslutade

Hösttranor

Så här ser transtatistiken för hösten 2018 ut i sammanfattning, nu när räkningarna är avslutade för säsongen. Grafen visar totalantalet (nord+syd) som räknats vid varje räkningstillfälle, dvs måndagar respektive torsdagar.

Publicerat i Okategoriserade

Transäsongen går mot sitt slut

Fältstationens tranräknare hade det rätt blåsigt och kallt igår kväll, och det märks att tranorna nu finner det vara hög tid att lämna landet. Bara 1750 tranor kvar vid Hornborgasjön (söder: 580, norr 1170).

Publicerat i Okategoriserade

Simfågelräkningsresultat

DSCN1401fbDags för en sammanfattning av simfågelräkningen i mitten av september: totalt drygt 35000 fåglar räknades, plus grågässen (som flyger mycket fram och tillbaka och därför inte riktigt fångas upp med denna metod). Dominerade gjorde krickorna (drygt 11000 ex), bläsänder (8000) och gräsänder (5000). Drygt 600 stjärtänder och över 400 skedänder sågs också, liksom över 1300 sothöns i en tämligen samlad flock utanför Fågeludden, däremot är det inte många svarthalsade doppingar kvar i sjön så här års; de ar redan dragit söderut. Värda att nämna är också de över 2000 rastande tofsviporna, och runt 200 enkelbeckasinerna. Och då ska man ha klart för sig att det i praktiken finns väldigt många fler enkelbeckasiner längs stränderna än så. För att få en rättvisande bild av antalet skulle man behöva gå i sicksack över samtliga strandängar runt sjön, vilket naturligtvis inte är praktiskt genomförbart.

 

Publicerat i Okategoriserade

Gamla nummer av Grus?

grus

Fältstationen saknar i sitt bibliotek följande nr av tidskriften Grus. Årgång. 2 (1999), nr 2 (1 ex); och årgång. 4 (2001), nr 2 (2 ex). Är det någon därute som har tillgång till något av dessa exemplar och kan tänka sig att donera dem till fältstationens bibliotek? Skicka i så fall ett mejl till Hornborgasjonsfaltstation@yahoo.se,. Tack på förhand!

Publicerat i Okategoriserade

Över 15.000 tranor nu

DSCN1147fbIdag fick fältstationens volontärer ihop det högsta tranantalet hittills för hösten i år: 15250 st. Fördelade så här: i söder 9300 st, och i norr 5950 st. Bild tagen vid Kärrtorps mader, d.v.s. norra delen av sjön.

Publicerat i Okategoriserade

Tajgasångare!

DSCN1255fbPlötsligt händer det! Idag fångades fältstationens första tajgasångare någonsin, i buskagen vid märkplats Kärragården. Arten lär vara sedd vi sjön vid något tillfälle tidigare, men den är definitivt en raritet i Västergötland och något vi har väntat på länge på att få i ringmärkningen. Arten häckar i Sibirien och flyttar åt sydost, men ett antal exemplar dyker upp varje år i Sverige, dock då främst längs ostkusten. Den aktuella fågeln var en 1K-fågel, alltså kläckt i år. Efter ringmärkning visades fågeln upp, och släpptes sedan varvid den drog mot oxlarna mellan Kärragården och parkeringen vid Fågeludden.

Publicerat i Okategoriserade