Vår verksamhet

Fältstationen, som är en helt ideell verksamhet, följer genom inventeringar och undersökningar fågellivet och andra biologiska skeenden i och kring Hornborgasjön under säsongen. Fältarbetet inleds under våren med inventeringar av rastande simfåglar, tranor och andra våtmarksfåglar. Under häckningstid genomförs inventeringar av häckfågelfaunan i och kring sjön, gällande ett antal arter från svanar och grågäss till doppingar, tärnor och kärrhökar. Under hösten pågår räkningar av rastande simfåglar samt rastande tranor. Vanligen genomförs även en midvinterräkning av de simfåglar som då vanligen finns kvar där det finns öppet vatten, t.ex. vid Utloppet, Hornborgaån och Härlingstorpskanalen. Verksamheten utgör en viktig del i uppföljningen av Hornborgasjöns restaurering.

Se årets verksamhetsplan här.

Se tidigare verksamhetsberättelser här.

Se Hornborgadokumenten här.

Ringmärkning

Simfågelräkning

Tranräkning