Publikationer

Hornborgadokument

Fältstationen sammanställer årligen en sammanfattande rapport över genomförda projekt och observationer. Dessa rapporter kallas ”Hornborgadokument”.  Rapporterna grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Publikationerna utges av Länsstyrelsen i Västra Götaland, platskontor Hornborgasjön.

På senare år har Hornborgadokumenten även lagts ut elektroniskt, i pdf-format. Dessa hittar du nedan. Klicka på dokumentet du vill se och ladda ned.

       

 hornborgadok2015           

hbgdok2011        hbgdok2009    hbgdok2008    hbgdok2007   hbgdok2006   hbgadok2005

 

Fältstationen ger emellanåt även ut andra publikationer, då vanligen i en egen meddelandeserie med ISSN-nummer ISSN 1101-5470. Vidare har fältstationen en stående spalt i Västergötlands Ornitologiska Förenings tidskrift Grus, och medverkar årligen med en sammanfattande rapport i SOF-BirdLife Sveriges ”Fågelåret”. Slutligen har fältstationen, utöver denna webbplats, en Facebooksida med namnet ”Hornborgasjöns fältstation”.