Simfågelräkning

Varje lördag i april och början av maj på våren, och en lördag i månaden under hösten, räknas alla simfåglar (sim- och dykänder, doppingar, gäss m.fl.) i sjön. Även antalet vadare, gråhägrar och vissa tärnor och måsar räknas. Räkningen görs samtidigt från ett antal olika fågeltorn och motsvarande runt sjön, med hjälp av ett antal frivilliga räknare utrustade med tubkikare och protokoll. Ibland räknas även fåglar från kanot, i de delar av sjön som är svåra att överblicka från land. Simfågelräkningarna syftar främst till att kartlägga antalet rastande simfåglar vid sjön, som är en mycket populär rastlokal eftersom den är grund och näringsrik. Mängden rastande simfåglar uppgår ofta till femsiffriga antal.