Tranräkningarna igång!

DSCN5460fb

Nu börjar det hända något! Idag räknades 275 tranor vid Hornborgasjön, vilket innebär att fältstationens sedvanliga tranräkningar nu dragit igång. Resultatet kan följas på http://web05.lansstyrelsen.se/transtat_O/transtat.asp, och lite då och då lägger vi även ut information här på hemsidan.

Publicerat i Okategoriserade

Hornborgaseminariet

28276993_1828033753896029_4274834767321763684_nIdag var det verkligen fullsatt på Hornborgaseminariet! Deltagarna fick lyssna på presentationer om svanar, tornfalkar, simfåglar, tranor, gäss, nattsångare, ringmärkning med mera, samt en mycket intressant föreläsning av Petter Bohman om fladdermöss vid sjön och dess kringområden; det var nog flera deltagare som fick upp ögonen för dessa spännande djur på ett nytt sätt. Kul! Under våren kommer samtliga projekt att publiceras i Hornborgadokumentet för 2017; vi kommer att informera här när det är klart! och kan laddas ner!

Publicerat i Okategoriserade

Röjning

DSC00401fb Vinter är röjningstid. Så här års stör man inga häckningar och det finns knappt en fågel i området, och därför passar vi vid fältstationen på att röja i våra ringmärkningsområden nu. Träd och buskar behövs, men just vid nätgatorna får de inte växa sig för höga, för då blir det inget vidare med fångsten; fåglarna passerar då ovanför näten, uppe i trädtoppshöjd. Inte heller får buskagen bli så täta att de bildar väggar. Idag var det JBT, CMN och LBR som arbetade sig igenom vegetationen vid Fågeluddens märkplats, med motorsåg, vanlig såg och grensax. Någon risk att det blir för mycket kapat ser vi inte: sälgslyn brukar växa tillbaka igen fortare än kvickt. Men nu är årets gallring i alla fall inledd!

Publicerat i Okategoriserade

Program Hornborgaseminariet

Hornborgaseminariet Program 2018Här kommer programmet för söndagens seminarium! OBS! Endast för dem som redan har anmält sig. Utrymmet i lokalen är begränsat, maten är redan beställd, och det går därför inte att ”bara dyka upp”. Om någon vill anmäla sig i sista minuten så skicka ett meddelande till oss, så får vi undersöka möjligheterna

Publicerat i Okategoriserade

Påminnelse: Hornborgaseminariet

Gråskimlig fladdermus

Välkomna till Hornborgaseminariet

Plats: Filmsalen, Café ”Doppingen”, Fågeludden, Broddetorp

Tid: Söndagen den 25 februari 2018, kl 10-15 (kaffe serveras från kl 9.30)

Inbjudet föredrag: ”Fladdermöss vid Hornborgasjön” med Petter Bohman

Anmälan: görs via e-post till ake.p.abrahamsson@telia.com senast den 18 februari.

Söndagen den 25 februari är det dags för 2018 års upplaga av det sedvanliga Hornborgaseminariet. Detta är alltså det seminarium där många av dem som är engagerade i Hornborgasjöns fältstation berättar om årets som gått och redovisar resultaten från ett antal av de projekt som bedrivits under året som gått. Dessutom har vi ett inbjudet föredrag: trakten kring Hornborgasjön är en av landets fladdermusrikaste platser. Biologen Petter Bohman har årligen inventerat Hornborgasjöns fladdermöss sedan 2014. Han ger här en introduktion till dessa nattens jägare ur ett Hornborgaperspektiv. Vilka är de mest spännande arterna och var kan man hittad dem? (bilden visar en gråskimlig fladdermus, foto: Petter Bohman)

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat, så ”först till kvarn” gäller. Man MÅSTE således absolut anmäla i förväg! Görs via e-post till ake.p.abrahamsson@telia.com absolut senast den 18 februari.

Publicerat i Okategoriserade

Andåterfynd

DSCN9788fb

Den absoluta majoriteten av inrapporterade återfynd av de gräsänder som ringmärktes vid Hornborgasjön när vi hade andfänget igång kommer från Danmark, och är då rapporterade som skjutna under jakt. Lite tråkigt. Desto roligare är det därför när vi får in rapporter om återfynd från gräsänder som faktiskt har avlästs levande! I detta fall rör det sig om en gräsandshane som ringmärktes vid Hornborgasjön som årsunge i november 2007, och som nu avlästes häromdagen av en fågelskådare (tillika ringmärkare, faktiskt!) med kikare när anden stod och åt på landbacken vid en matning i Mössebergsparken i Falköping. Det har alltså gått drygt 10 år sedan fågeln ringmärktes, och den har flyttat sig en hel mil åt sydsydost…

 

Publicerat i Okategoriserade

Ringmärkningen 2017, och start 2018

26734199_1119150038220265_3106879387052174444_nNu är 2017 års ringmärkning sammanställd. Totalt 4154 fåglar slutade summan på. Vilket gör att året blev det bästa under 2000-talet. Antalet arter var inte dåligt det heller och slutade på 81, vilket är det näst högsta någonsin. Bland de lite ovanligare kan nämnas: vaktel* (1), större strandpipare (5), mosnäppa* (1), hornuggla (1), kungsfiskare (1), rödstrupig piplärka (1) och forsärla (2).  * = ny märkart för Hornborgasjön.

Den mesta märkningen skedde vid de fasta märkplatserna, även om ungfågelmärkningen i år varit mer omfattande än de senaste åren. Flest fåglar märktes vid Kärragården (2571) vilket kan förklaras av att märkningen här kan göras under hela året. Fågeludden ligger betydligt lägre (492), men likväl högre än under de senaste åren. Nytt för i år är att vi har en märkplats vid Järnbron vid sjöns inlopp. Fångsten där gick bra (782), men låga antal i augusti drog troligtvis ner summan en del. Resultatet blev ändå så pass lyckat att märkplatsen ska fortsätta användas under 2018.

Nu tar vi nya tag inför 2018 och redan är 38 fåglar märkta, bland annat denna hane gråsparv från den 21:e januari.

 

Publicerat i Okategoriserade