Ny fågelart för Hornborgasjön!

DSCN6286fb

En sandtärna upptäcktes under förmiddagen vid Hångers udde, och höll sedan till i Sätunaviken under ett par timmar. Drog därefter iväg, men återfanns nyss vid Vadboden, där den i skrivande stund fortfarande är kvar. Bättre bilder på själva fågeln hittar man säkert på ArtPortalen, men bifogade bild visar när den stod på en sten utanför Hångertornet vid lunchtid. För skådare med tubkikare gick den bra att identifiera.

Publicerat i Okategoriserade

Rapportera andhäckningar

DSCN5353fb

En skedand simmar förbi… Glöm nu inte att om ni ser häckningar av några av våra änder (sim- eller dykänder) så rapportera det på ArtPortalen! Allt från uppvaktning och parning till bobygge och upptäckten av en kull ungar är av intresse. Det är svårt att få en uppfattning om hur många änder av vilka arter som faktiskt häckar vid Hornborgasjön, så vi på fältstationen är glada för all hjälp vi kan få av fågelskådare som besöker sjön.

Publicerat i Okategoriserade

Inventeringssäsong

DSCN4267fb

Den 10-25 maj gör fältstationen inventeringar av simfåglar, inom ramen för BirdLife Sveriges och Lunds universitets simfågelräkningsprojekt, och den 15 maj-15 juni gör vi inventeringar av strandängarna runt sjön, inom ramen för övervakningen Natura2000-områdena på uppdrag av länsstyrelsen. För det senare projektet behöver vi kort besöka strandängarna (och det har vi tillstånd att göra även om det i övrigt råder beträdnadsförbud). När vi inventerar har vi sådana gula västar som ses på bilden, för att vara tydliga med att vi är ute på uppdrag. I övrigt gäller beträdnadsförbudet till mitten av juli. Den som vill läsa mer om projekten kan till exempel göra det på följande länkar: https://www.fageltaxering.lu.se/inve…/metoder/sjofagelrutter och https://www.naturvardsverket.se/natura2000

Publicerat i Okategoriserade

Fågelsångsnatten

DSCN4280fb1

Så har då fältstationen medverkat i ”Fågelsångsnatten” i radions P1, i söndags. Vi var på plats på Hornborgamaden kl 03 (jodå, vi hade fått tillstånd att köra sändningsbussen ut). Inledde med väldigt försiktigt dubbelbeckasinspel, men sedan drog sånglärkorna igång för fullt. Dock inte värre än att vi ändå kunde höra enkelbeckasiner, rödbenor, tofsvipor, rördrom och så småningom en vaktel. Vid halvsextiden omgruppering till Hångers udde, där vi fick höra mindre hackspetten trumma, göktytan ropa, och rödstjärten, buskskvättorna, svarthättan och alla trädpiplärkorna sjunga, medan ladusvalorna svischade förbi. Vilken ljuvlig morgon! För den som vill lyssna i efterhand på denna variant av ”slow radio” finns https://sverigesradio.se/avsnitt/1488533 och https://sverigesradio.se/avsnitt/1488534
Publicerat i Okategoriserade

Simfågelräkningarna

DSCN3518fb

Efter att vi nu sammanställt resultatet från de fyra första simfågelräkningarna för året kan vi konstatera att antalet rastande fåglar ligger ungefär som det brukar; det finns gott om fågel att glädjas åt! Senaste räkningen gav bland annat över 200 stjärtänder och över 140 skedänder. De svarthalsade doppingarna noterades till 105, varav flertalet i Sätunaviken (bilden). Den art som möjligen ligger lite lägre i antal än vanligt är knölsvanarna. Och den senaste veckan har svarttärnorna börjat anlända till sjön… Nästa räkning blir på söndag!

Publicerat i Okategoriserade

Transäsongen avslutas

DSCN2635fb

Kvällens transiffra: 820. Och med det avslutar fältstationens volontärer vårens tranräkningar – vi hörs igen i höst!

Publicerat i Okategoriserade

Brunsångare vid sjön!

DSCN2419fb

Dagens sensation: en brunsångare upptäcktes vid fikaplatsen nära p-platsen vid Utloppet. Här ses en del av åskådarna under kvällen. Fågeln sågs till och från, och hördes även locka. Ny art för sjön, åtminstone enligt ArtPortalen!

Publicerat i Okategoriserade