Inventeringstider

DSCN4265fb

Inventeringstider! Nu mellan den 15 maj och den 15 juni sker Natura2000-inventeringar på strandängarna runt sjön. För detta har fältstationen tillstånd från länsstyrelsen, vilket är självklart eftersom länsstyrelsen är uppdragsgivare för dessa inventeringar. De utvalda strandängarna inventeras två gånger under perioden, och vi som inventerar är då iklädda reflexvästar för att vara tydliga med att det är just inventering som pågår, så att inte andra besökare lockas ut på maderna, vilket skulle kunna vara negativt för häckande fåglar. Inventeringarna genomförs vanligen tidigt på morgonen, och vistelsen görs så kort som möjligt.
Publicerat i Okategoriserade

Rör inte trastungarna…

DSCN3945fb

En uppmaning… Nu börjar de dyka upp, trastungarna. Här en koltrastunge, som just har lämnat boet. Fjädrarna är ännu inte helt utväxta och ungen kan inte flyga, men det är fullt normalt! Trastungar matas på marken av sina föräldrar, tills de lärt sig gå omkring och hitta föra själva och så småningom även att flyga ordentligt. Låt dessa ungar vara ifred! De behöver inte tas om hand eller få hjälp av människan, och man behöver inte försöka lägga tillbaka dem i boet. Tvärtom bör man snarast gå en bit bort, så att föräldrarna vågar sig fram och kan fortsätta att mata ungen.

 

Publicerat i Okategoriserade

Resultat från Fågeltornskampen

Hånger

Det tycks som att tornet vid Hångers udde, Hornborgasjön, lyckades komma på en hedrande 3:e plats i Fågeltornskampen igår, med 101 fågelarter. Särskilt värda att nämna är en fjällgås, minst 65 svarthalsade doppingar och en mård (!). Lagmedlemmar var Edvin Klein, Jörgen Fritzon, Musse Björklund, Göran Engberg och Patrik Andersson. Bra jobbat! (Vann bland de svenska tornen gjorde Södra Lunden, Ottenby, Öland, med 108, medan landskampen vanns av Finland).

Publicerat i Okategoriserade

Påminnelse: Fågeltornskampen

Påminnelse: Fågeltornskampen imorgon lördag, med start i gryningen och avslut kl 13. Den som vill ansluta och vara med och hjälpa till en stund är välkommen, oavsett erfarenhetsnivå! Vid Hornborgasjön deltar tornen vid Fågeludden respektive Hångers udde. Se även http://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/fagelskadningens-dag-med-fageltornskampen/fageltornskampen/

 

Publicerat i Okategoriserade

Rapportera med häckningskriterier

DSCN2943fb

Ett snatterandspar vid Fågeludden. Nu när vi är inne i maj månad är det dags att börja rapportera på Artportalen med häckningskriterier, och det gäller inte minst änderna, där det annars är svårt att få en bra överblick över förekomsten av häckningar i sjön.
Publicerat i Okategoriserade

Ringmärkningsvisning kommande helg

DSCN2256fb

Lördag – söndag 5–6 maj kl. 8-12 kör vi ringmärkning inför publik, om vädret tillåter (dvs det bör vara uppehåll, och inte alltför blåsigt). Följ pilar från parkeringen vid Fågeludden; vi håller till vid den röda ladan ovanför parkeringen. Den som är morgontidig är välkommen även tidigare dessa dagar; vi drar förmodligen igång vid 6-tiden.

Publicerat i Okategoriserade

Fågeltornskampen

DSCN2480fb2

 
Lördagen den 5 maj kl. 6-13 genomförs den klassiska Fågeltornskampen, en landskamp mellan Sverige och Finland med många torn inblandade. Det gäller att se så många olika fågelarter som möjligt från tornet. Vi håller till i tornet på Fågeludden (bilden) nära Naturum Hornborgasjön, och deltar samtidigt som vi genomför vår sedvanliga simfågelräkning. Alla är välkomna att hjälpa till en stund!
Publicerat i Okategoriserade