Gråsiskorna går till

DSCN3098fbRingmärkningen under några timmar vid Kärragården i förmiddags gav totalt 71 nymärkningar och 40 egna kontroller. Men så ska sägas att det tidvis var så pass mycket fågel i näten att vi valde att släppa en del färska kontroller direkt, för att hinna med. Lite höstkänsla i artsammansättningen, som fördelade sig som följer (nymärkningarna):  grönfink 21, gråsiska 17, talgoxe 15, pilfink 11, blåmes 3, bergfink 2, domherre 1 och bofink 1. På bilden två av gråsiskorna.

Publicerat i Okategoriserade

Rosenstare

Ny fågelart för sjön! Idag upptäckte Petter Bohman en ung rosenstare vid Gråkappabacken, d.v.s. mellan Fäholmen och Fågeludden. Ytterligare en skådare hann sedan se fågeln innan hela star- och trastflocken skrämdes upp av en sparvhök och drog lite söderut. Eftersök vid Bolumlid nära Kärragården/Getnäsviken resulterade i att ytterligare två skådare fick se fågeln, men sedan höll sig både rosenstaren och resten av stararna undan i träd och buskar. Kanske fler har turen att få se en glimt av fågeln under morgondagen?

 

Publicerat i Okategoriserade

Ägretthägerrekord för sjön

DSCN2961fbIdag sågs inte mindre än sjutton ägretthägrar i luften, tillsammans med några gråhägrar. Dessutom står ytterligare en ägretthäger kvar i videt nedanför. Bild tagen vid Ore nabb, i riktning mot sydost. Nytt rekord för sjön enligt ArtPortalen: det förra (från 2013) låg på 15 ex.

Publicerat i Okategoriserade

Simfågelräkning oktober

DSCN2840fbDet var dags för oktober månads simfågelräkning i morse, lite disigt men ovanligt milt väder för årstiden. Och det kryllar av fågel i sjön! Siffrorna kommer senare, men några av oss som träffades över fikat på Café Doppingen efter avslutad räkning kunde i alla fall konstatera att antalet bläsänder närmade sig 20.000 och stjärtänderna 1000, och till det kommer förstås tusentals rastande krickor. En del rastande vadare finns kvar, såsom ljungpipare, kärrsnäppor, enkelbeckasiner och tofsvipor, och höstfåglar som bergänder och salskrakar har börjat dyka upp, om än i begränsade antal, samtidigt som enstaka svarthake- och svarthalsade doppingar finns kvar. Den rödhuvade dykanden börjar få vinterdräkt, och ett antal småskrakar rastar i sjön. Gott om förbisträckande sånglärkor, vilket ändå får ses som ett hösttecken. Sothönorna (flera hundra!) på bilden har just gått samman i en mycket tät flock, troligen i hopp om att myllret ska förvirra den födosökande havsörn som just passerade. Inte så lätta att räkna för fältstationens inventerare då, inte…

Publicerat i Okategoriserade

Dagens ringmärkningsrapport

DSCN2710fbDagens ringmärkning vid Järnbron visade tydligt att sångarna nu har dragit vidare söderut, men visst finns det fortfarande fågel i området! Totalantalet nymärkningar slutade på 67 individer av 11 arter, därtill 9 kontroller, och då fick vi med en art till. Så här ser listan över nymärkningar ut: gransångare 1, gärdsmyg 1, ängspiplärka 19, rödhake 2, sävsparv 7, blåmes 24, talltita 4, talgoxe 4, grönfink 3, koltrast 1, enkelbeckasin 1. Den art som tillkom som kontroll var en törnskata, vilket är anmärkningsvärt sent på säsongen. Arten på bilden, talltitan, är i mångt och mycket en barrskogsfågel, men just i år är det flera fågelstationer som rapporterat goda siffror av arten, så de tycks vara i rörelse nu. Vi fångade inte mindre än 4 stycken idag, och hade vi haft näten uppe en stund till så hade vi nog fångat fler…

 

Publicerat i Okategoriserade

Tranräkningarna avslutade

Hösttranor

Så här ser transtatistiken för hösten 2018 ut i sammanfattning, nu när räkningarna är avslutade för säsongen. Grafen visar totalantalet (nord+syd) som räknats vid varje räkningstillfälle, dvs måndagar respektive torsdagar.

Publicerat i Okategoriserade

Transäsongen går mot sitt slut

Fältstationens tranräknare hade det rätt blåsigt och kallt igår kväll, och det märks att tranorna nu finner det vara hög tid att lämna landet. Bara 1750 tranor kvar vid Hornborgasjön (söder: 580, norr 1170).

Publicerat i Okategoriserade