Ringmärkning vid Järnbron

Så var ringmärkningssäsongen vid Järnbron igång! Det är lite osäkert hur många tillfällen det blir framöver, men i vilket fall så är det då helger som gäller. Idag fick vi hop 106 nymärkningar och en handfull kontroller. Sävsångarna dominerade med 45 ex, därtill fanns det rörsångare, kärrsångare, lövsångare, gransångare, törnsångare, ärtsångare, trädgårdssångare, härmsångare, gräshoppsångare, sävsparvar, svartvit flugsnappare, talgoxar och blåmesar, och en ängspiplärka. Vi återkommer med fler bilder, men börjar med detta porträtt av en gammal (v) och en ung (h) sävsångare.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tornfalkarna vid sjön 2022

Mot alla odds lyckades vi genomföra tornfalksprojektet på ett godtagbart vis ännu en gång, och alla tornfalksholkar runt sjön är nu genomgångna och ungarna i de allra flesta fall ringmärkta. Vi har således identifierat 13 häckningar och ringmärkt de flesta kullarna. På grund av brist på resurser har vi inte nått riktigt ända fram vilket var tydligt redan innan vi startade för säsongen, men är ändå nöjda med resultatet. Antalet häckningar och ungar är något lägre än medeltalet genom åren vid Hornborgasjön, vilket hänger samman med sådant som väder och gnagartillgång.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Återfynd av kärrsångare

En adult kärrsångare som ringmärktes vid Grottesgården i juni ifjol har nu rapporterats avläst av ringmärkare i Hajdukovo, Vojvodina, Serbien (mycket nära gränsen mot Ungern), exakt två månader senare. (Bilden visar en annan kärrsångare som också ringmärkts vid Hornborgasjön)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Återfynd av sävsångare

Det är inte alltid nödvändigt att en fågel antingen hittas död eller återfångas av ringmärkare för att ringen ska kunna avläsas och återfyndsrapporteras. I ett nu aktuellt fall har en sävsångare som ringmärktes vid Fågeludden som fjolåring eller äldre under år 2020 kontrollerats på samma plats genom avläsning från foto taget av en privatperson nu i maj i år. Fågeln är alltså inne på minst sitt 4:e levnadsår. (Bilden visar en adult sävsångare vid Fågeludden häromveckan, dock inte den individ som nämns i texten – den är ju inte ringmärkt på höger ben.)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny häckfågelart för sjön

Ny häckfågelart för Hornborgasjön

Vi kan nu stolt meddela att Hornborgasjön har fått en ny häckfågelart, nämligen ägretthäger! Inte helt oväntat med tanke på artens ökning i området det senaste decenniet, måhända. Häckningen finns i södra delen av sjön, i videt, och hägrarna är väldigt svåra att få syn på. Man måste i praktiken stå vid Trandansen och titta österut för att se när någon av föräldrarna kommer inflygande. Bilden här är tagen med mobiltelefon av en inventerare som har tillstånd att paddla i sjön nu under häcktid, och visar boet som ligger ungefär 3 meter upp i en videbuske. Platsen är svåråtkomlig och boet är i praktiken inte åtkomligt för ringmärkning. Just nu är ungarna 3 till antalet, och halvstora.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kohäger på besök!

Igår kväll upptäcktes en kohäger vid Bjurum i sjöns södra ände, fågel sågs dock bara en knapp timme och drog sedan iväg, så det var inte så många fågelskådare som hann se den. Fågeln ifråga återupptäcktes dock idag på förmiddagen, och går nu och plockar föda bland nötkreaturen rakt söder om Bjurums kyrka, söder om kanalen. Bilden är tagen från kullen vid kyrkan. Senast Hornborgasjön gästades av en kohäger var hösten 2008, så detta var ett välkommet besök!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Natura2000-inventeringar

Nu har vi dragit igång Natura2000-inventeringarna för i år, på uppdrag av länsstyrelsen. Det handlar alltså om inventeringar av strandängarnas fågelfauna. Detta görs på många olika områden runt sjön, från mitten av maj till mitten av juni. För att kunna inventera krävs att man besöker själva strandängarna, där det normalt råder beträdnadsförbud. Vi har alltså länsstyrelsens tillåtelse att göra detta, och har på oss gula västar med texten ”inventering”, så att både lokalboende och besökare förstår att vi utför arbete därute, och så att folk inte tror att det är fritt fram att knata ut på strandängarna. Bilden visar tre typiska strandängsarter på ett staket: ängspiplärka (i fokus) samt gulärla och sånglärka.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skådarskola

Vi vill puffa lite för länsstyrelsens verksamhet, där vi på fältstationen är med och guidar:

Söndag 22 maj kl 14

Skådarskola för vuxna: Doppingar och dykänder

Följ med ut och lär dig se skillnad på doppingar, dykänder och simänder. Samling utanför naturum. Föranmälan till naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fågeltornskampen

Nu på lördag genomförs Fågeltornskampen 2022. En inte alltför allvarligt menad tävling som genomförs i samband med fågelskådningens dag i hela landet och i våra grannländer. Det går ut på att notera så många fågelarter som möjligt från ett fågeltorn under morgonen och förmiddagen. I Hornborgasjön deltar Fågeludden och Hångers uddes torn ed var sitt lag. Alla är varmt välkomna att besöka tornen under tiden och bidra till räknandet! Mer information om evenemanget finns här: https://birdlife.se/fagelintresse/fagelskadningens-dag-med-fageltornskampen/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Finbesök vid ringmärkningen

Häromdagen fick ringmärkningen vid Kärragården besök av ett helt gäng Mulle-barn. Väldigt trevligt att få visa upp verksamheten och fåglarna för dessa glada och entusiastiska ungar och deras föräldrar!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar