Gässen

Årets inventering av gäss resulterade i 22.300 gäss, merparten grågäss. Det finns förvisso en del häckande grågäss i sjön, men de stora antalen nu består av gäss som bara kommer till sjön för att rugga nu i juni.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rosenfinkar

Morgonens ringmärkning vid Grottesgården började med kyla och solsken, sedan kyla och dimma, följt av sol och värme. Vi fick ihop totalt 18 nymärkta fåglar av 10 arter, och därtill 9 kontroller av 6 arter. Inte så tokigt ändå – faktiskt bästa hittills i år! Roligast var denna rosenfinkshona – inte en art som vi lyckas ringmärka varje år. Hanen satt för övrigt i en trädtopp i närheten och sjöng under tiden.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rapportera simfågelkullar

Nu är det barnkammare i naturen! Glöm inte att rapportera ungar av alla typer av simfåglar på Artportalen, och då i synnerhet ungar av svanar, simänder och dykänder, där vi på fältstationen annars har svårt att få en överblick över kullarna i sjön.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Natura2000-inventeringar runt sjön

Nu är vi på Hornborgasjöns fältstation igång med våra årliga Natura2000-inventeringar av strandängarna runt sjön. Dessa inventeras av volontärer enligt ett rullande schema, och varje område som ska inventeras i år får besök en gång i maj och en gång i juni månad. Eftersom vi då är ute i de områden där det normalt råder beträdnadsförbud (fågelskyddsområde fram till mitten av juli) så har vi gula västar på oss då, och meddelar dessutom länsstyrelsen vilka dagar vi ska ut, så att alla är medvetna om att det inte handlar om några regelbrott. Bilden på de nykläckta knipungarna togs tidigt i morse vid Fäholmen, och solbelyst i bakgrunden skymtar Dagsnäs slott.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Häckningstid

Nu ruvas det för fullt vid sjön! De fåglar som håller till närmast Naturum vid Fågeludden är förstås väldigt vana vid folk, men tänk ändå gärna på att dämpa samtalstonen lite i gömslena och att inte stanna alltför länge precis vid de bon man passerar längs spången – det är inte bra om den ruvande fågeln blir störd och lämnar boet, för då är kråkorna snabbt framme och stjäl äggen. Det är bättre att gå 5-6 meter bort och titta eller fotografera på avstånd, och sedan göra som vi gjort med denna bild – beskära ordentligt i datorn efteråt! Bilden visar en gråhakedopping.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Färdigräknat för denna gång

Nu har det glesat ut betydligt bland de rastande tranorna vid sjöns södra ände; tranorna har dragit vidare norrut när väder och vind var gynnsamma tidigare i veckan. Idag fanns bara ungefär 600 tranor kvar på plats. Detta innebär att vi nu avslutar tranräkningarna för våren! En och annan trana kommer givetvis att finnas kvar, det finns ett 25-30-tal par som häckar vid sjön och vanligen också ett eller ett par ”ungdomsgäng” med icke-häckande individer som håller till i området, och fram i augusti-september så drar vi igång räkningarna igen när tranorna åter passerar och rastar vid Hornborgasjön.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Snart stängt igen vid Utloppet

Länsstyrelsen hälsar att under v 20 och 21 kommer Skanska att slutföra de återstående arbetena vid Utloppet. Därför kommer området då att vara avspärrat för allmänheten att beträda byggarbetsplatsen. Nedfartsvägen till Utloppet kommer att vara avstängd från vägen mellan Trestena och Östtomten, på samma sätt som den var under hösten/vintern 2020/21.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ökande tranantal

”Om jag hukar här bakom så kanske jag kan få lite lä?” Kvällens transiffra: 17480, vilket är det högsta antalet hittills i år. Enligt SMHI blåser det nu 10 m/s i medelvind och 18 m/s i byarna, men det känns mer som 18 m/s hela tiden… Fältstationens volontärer lyckades dock genomföra kvällens räkning som planerat ändå!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Simfågelräkning

Imorgon är det säsongsstart för simfågelräkningarna vid Hornborgasjön. Varje lördag (om vädret så medger) fram till första helgen i maj räknas alla simfåglar i sjön. Det är svanar, gäss, änder, doppingar, sothöns, vadare… Fältstationens volontärer står i torn, på plattformar och på naturliga höjder och räknar alla fåglar inom givna sektorer, så att man i princip uppnår en totalräkning. Bilden visar brunänder från Fågeludden idag.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Har du en besöksfråga – kontakta länsstyrelsen!

Så här års är det många som vill besöka trandansen. Vi på Hornborgasjöns fältstation är ideellt engaerade fågelskådare som bl.a. räknar tranorna (som idag var 5800 i söder och 880 i norr), inventerar sjöns andra fåglar och ringmärker, men vi är inte inblandade i turistboenden, parkeringstillstånd, coronaförebyggande insatser, husbilsplatser, bokning av fotogömslen, underhåll av spänger och leder, eller något annat som har med besöksnäringen att göra. Har du turistfrågor så kontakta länsstyrelsen, se https://www.hornborga.com/ !

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar